PROJEKT: Modernizácia vyučovania

Miesto realizácie: Základná škola Báhoň

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Báhoň

Typ projektu: vzdelávanie

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 5.006 €

Cieľom projektu je zvýšenie kvality vyučovacieho procesu modernizáciou kmeňových učební. Pre nedostatok miesta a v dôsledku narastajúceho počtu žiakov sme nútení rušiť odborné učebne a vytvárať v nich kmeňové triedy.

V existujúcich kmeňových triedach chceme vybavením interaktívnymi setmi: projektor, interaktívna tabuľa, príslušenstvo a notebook dosiahnuť modernú a zároveň vysoko odbornú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu