VÝSLEDKY HLASOVANIA

NA ROK 2019

zA oKRES MALACKY

Poznámka: Projekty, ktoré získajú dotáciu, sú uvedené v zelených riadkoch.