PROJEKT: Galéria Bohéma

Miesto realizácie: Námestie SNP, Bratislava

Žiadateľ: 5 SECONDS AGENCY s.r.o.

Typ projektu: kultúra

Požadovaná dotácia: 4.992 €

Celkový rozpočet projektu: 4.992 €

Galéria Bohéma bude priestor pre umelcov, v ktorom môžu prezentovať svoju umeleckú tvorbu a dostať ju tak bližšie k ľuďom. Celý projekt bude prebiehať v kooperácii s pamiatkovým úradom.

Cieľom projektu je zrevitalizovať výklady obchodného domu Dunaj a ich okolie, ktoré by sa tak mali stať priestorom, ktorý odzrkadľuje súčasné umenie vytvorené v Bratislave. Takto chceme podporiť lokálnu umeleckú komunitu zloženú z hercov, spisovateľov, maliarov, filmárov, architektov, dizajnérov a muzikantov.

Galéria Bohéma je moderná galéria, ktorá nebude mať vyhradený umelecký vkus. Uvidíte v nej od street artu až po klasické umenie. K tomuto projektu vzniká aj umelecká kaviareň Bohéma, ktorá tak doplní možnosť organizovať koncerty, prednášky a filmové projekcie.

V budúcnosti je našim cieľom zrevitalizovať aj ulicu pred galériou a skultúrniť časť Námestia SNP.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu