vyber najlepší

projekt

z obvodu bratislava Ii.

Tvorivé dielne pre seniorov

Miesto realizácie: AKTIVITKA, prenajatý priestor na Herlianskej 45, Bratislava

Žiadateľ: AKTIVITKA

Požadovaná dotácia: 1.292 €

Celkový rozpočet projektu: 5.560 €

Počet hlasov: 290

Spoločne za čisté a bezpečné lesy Záhoria

Miesto realizácie: Lozorno, Rohožník

Žiadateľ: Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

Požadovaná dotácia: 2.300 €

Celkový rozpočet projektu: 2.400 €

Počet hlasov: 129

Whitebikes, Biele bicykle – komunitný bikesharing

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Cyklokoalícia

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.450 €

Počet hlasov: 470

Športový deň deti

Miesto realizácie: Bratislava – Športový areál Nevädzová

Žiadateľ: FitKids Bratislava

Požadovaná dotácia: 1.450 €

Celkový rozpočet projektu: 2.600 €

Počet hlasov: 31

Školský areál

Miesto realizácie: Materská škola Kaméliová 10 Bratislava a jej elokované pracovisko Hnilecká 2

Žiadateľ: Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava

Požadovaná dotácia:  3.286 €

Celkový rozpočet projektu: 3.286 €

Počet hlasov: 299

Vlčia Svorka 2019

Miesto realizácie: Štefánikova 25, 81104 Bratislava, výpravy v rámci celého BSK

Žiadateľ: NAŠE SLNKO, o.z.

Požadovaná dotácia:  3.499 €

Celkový rozpočet projektu: 3.595 €

Počet hlasov: 214

Vrakunský beh

Miesto realizácie: Bratislava – Vrakuňa

Žiadateľ: Občianske združenie Šport a zdravie

Požadovaná dotácia: 2.300 €

Celkový rozpočet projektu: 5.400 €

Počet hlasov: 151

Deti v pohybe

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Prestigio Realiz team o.z

Požadovaná dotácia: 3.485 €

Celkový rozpočet projektu: 10.416 €

Počet hlasov: 341

Rozvoj tréningových podmienok florbalovej mládeže

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Športový klub LIDO

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 6.150 €

Počet hlasov: 562

27. Celoslovenský turistický zraz

Miesto realizácie: Chata Fugelka, Dubová

Žiadateľ: Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Dinosaurus Bratislava

Požadovaná dotácia: 1.300 €

Celkový rozpočet projektu: 4.505 €

Počet hlasov: 206

Aby deti pohyb bavil

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Telocvikari.sk o.z.

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.910 €

Počet hlasov: 219

Organizácia Medzinárodného Mikulášskeho turnaja

Bratislava – Ružinov

Žiadateľ: WRESTLING CLUB SLOVAKIA, o.z.

Požadovaná dotáci: 2.910 €

Celkový rozpočet projektu: 2.910 €

Počet hlasov: 554

ÁtriUM podporuje rozUM!

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Základná škola, Železničná, Bratislava

Požadovaná dotácia: 3.400 €

Celkový rozpočet projektu: 5.600 €

Počet hlasov: 209

Celoročný ateliér detí a mládeže

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Združenie Animačný ateliér detí a mládeže

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.328 €

Počet hlasov: 125