PROJEKT: Informačno-oddychové zóny v obci

Miesto realizácie: Šenkvice

Žiadateľ: Obec Šenkvice

Typ projektu: komunitná infraštruktúra

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.500 €

Nakoľko sa obec Šenkvice postupne rozrastá a ľudia sa zaujímajú o dianie v obci je potrebné poskytnúť občanom lepšiu informovanosť o obecných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach. Hlavným cieľom je priblížiť obec občanovi. Zámerom osadenia informačných tabúľ je zvýšenie informovanosti občanov o podujatiach a aktivitách organizovaných obcou a zároveň poskytnutie priestoru pre oddych. Súčasťou bude osadenie odpadkových košov, ktoré budú slúžiť na udržanie čistoty v danej zóne.