Zverejňujeme výsledky BRDS pre rok 2018. O podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa v roku 2018 uchádzalo spolu 1023 projektov v schémach podpory kultúry, turizmu, mládeže a športu a rozvoja vidieka. Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 16.03.2018 uznesením č. 24/2018 na podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu 558 žiadostí v celkovej sume 2.091.535,66 €.