participatívny rozpočet bsk

Podporené projekty v roku 2018

Hlasovanie o projektoch v rámci Participatívneho rozpočtu BSK, ktoré prebiehalo do 27. augusta 2018, je ukončené. Pre každý okres sme zostavili finálne poradie projektov podľa počtu získaných hlasov. Celkový počet platných hlasov je 44.534. Predbežné poradie projektov sme upravili o hlasy, ktoré boli vyhodnotené ako neplatné, a preto neboli do výsledkov hlasovania započítané (napr. dočasné e-mailové adresy, viacnásobné e-mailové adresy a pod.). Takto upravené poradie ovplyvnilo úspešnosť iba v jednom okrese a len pri jednom projekte. Úspešných žiadateľov budeme priamo kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe. Všetkým hlasujúcim ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu