Hlasovanie o jednotlivých projektoch bude prebiehať od 26. júla (štvrtok) do 27. augusta (pondelok)

Pravidlá a spôsob hlasovania

Zvoľte konkrétny okres

V rámci okresu vyberte projekt z ponúknutého zoznamu

Zadajte e-mailovú adresu a kliknite na tlačítko „Hlasovať“ pri vybranom projekte

Na zadanú e-mailovú adresu dostanete e-mail s linkou pre potvrdenie hlasovania

Každý môže hlasovať iba raz (t.j. jeden hlasujúci = hlas za jeden projekt).

Hlasujúci súhlasí s poskytnutím svojej e-mailovej adresy výhradne pre účely spracovania výsledkov hlasovania. Po vyhlásení výsledkov budú všetky emailové adresy hlasujúcich odstránené z databázy BSK.

BSK si vyhradzuje právo zasiahnuť do hlasovania v prípade dôvodných pochybností (pokus o manipuláciu pri hlasovaní).

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu