PROJEKT: VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK

Miesto realizácie: Dom kultúry Vajnory, Bratislava

Žiadateľ: Podobenka z Vajnor

Typ projektu: kultúra

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 8.450 €

VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK je prehliadka amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel, ktorého 4. ročník organizujeme 17. a 18.11.2018. Organizátorom festivalu je OZ Podobenka z Vajnor. Na území Vajnor ide o vôbec jedinú prehliadku, na ktorej sa prezentujú vajnorské i mimovajnorské súbory na spoločnom vajnorskom javisku. Prvý festivalový deň sa v programe predstavia DFS PODOBENKA Z VAJNOR, MAGDALÉNKA z Modry a LÚČKA z Petržalky, FS ČARAČAN z Čaradíc, KUMŠT a POLENO, VAJNORSKÝ OKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK a VAJNORSKÁ DYCHOVKA. Sprievodný program bude venovaný VAJNORSKÉMU ORNAMENTU, ktorý bol v roku 2017 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Druhý festivalový deň diváci uvidia predstavenia TÚLAVÉHO DIVADLA a DIVADLA RAMAGU, deti sa môžu tešiť na predstavenie marionetového divadla ANIMARE SILVA a DIVADLA oPROTI. Celým festivalom nás budú sprevádzať moderátori bábkoherec Michal Zeman a jeho bábky vo vajnorskom kroji VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK a PODOBENKA.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu