Dnes je uzávierka podávania žiadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018. Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave (podateľňa BSK funguje v čase 7:30 – 15:30), alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte.

ADRESA

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25