PROJEKT: SPOZNÁVAJ FLÓRU A FAUNU PODUNAJSKA

(PEZINOK)

Miesto realizácie: EKOFARMA OSTROV, Zlatná na Ostrove

Žiadateľ: ČIERNOBIELE SRDCE

Typ projektu: životné prostredie / príroda

Požadovaná dotácia: 4.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.500 €

Projekt sa týka oblasti životného prostredia – aktivít zameraných na rozvoj vzťahov k prírode, spoznávanie flóry a fauny Podunajska a na priľahlej EKOFARME OSTROV s náhľadom do histórie našich predkov ako sa v minulosti žilo a hospodárilo na farme.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu