vyber najlepší

projekt

z oKRESU SENEC

Športové podujatie Big Street Session 2019

Miesto realizácie: Slnečné jazerá – sever

Žiadateľ: Big street project (veľký projekt ulice)

Požadovaná dotácia: 2.428 €

Celkový rozpočet projektu: 3.588 €

Počet hlasov: 604

Kynologický klub Senec

Miesto realizácie: Obec Veľký Biel

Žiadateľ: Kynologický klub Senec

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.648 €

Počet hlasov: 643

Športujeme za každého počasia

Miesto realizácie: Obec Chorvátsky Grob

Žiadateľ: Občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 17.800 €

Počet hlasov: 743

Rozšírenie oddychovej zóny Slniečko

Miesto realizácie: Obec Bernolákovo

Žiadateľ: Občianske združenie Slnečné pozemky Bernolákovo

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.951 €

Počet hlasov: 872

Florbal Dunajská Lužná nákup mantinelov

Miesto realizácie: Dunajská lužná – Základná škola, Školská ulica

Žiadateľ: Občianske združenie Sokolík

Požadovaná dotácia:  3.450 €

Celkový rozpočet projektu: 3.450 €

Počet hlasov: 671

Gym&Play

Miesto realizácie: Obec Hrubá Borša – časť pri Lesíku

Žiadateľ: Obec Hrubá Borša

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.375 €

Počet hlasov: 512

Grobské kultúrne leto 2019

Miesto realizácie: Chorvátsky Grob (stará časť) a časť Čierna Voda

Žiadateľ: Obec Chorvátsky Grob

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.680 €

Počet hlasov: 150

Separujeme pre krajšiu Ivanku

Miesto realizácie: Ivanka pri Dunaji, areál na Mozesovej ul.

Žiadateľ: Obec Ivanka pri Dunaji

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.880 €

Počet hlasov: 327

Revitalizácia verejného priestranstva

Miesto realizácie: obec Most pri Bratislave, Športová ulica

Žiadateľ: Obec Most pri Bratislave

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.996 €

Počet hlasov: 268

Obnova prícestného kríža na Hlavnej ulici

Miesto realizácie: Hlavná ul. v Tomášove, parc. č. 338/1, na verejnom priestranstve pred rodinný domom s orientačným číslom 73

Žiadateľ: Obec Tomášov

Požadovaná dotácia: 3.400 €

Celkový rozpočet projektu: 3.400 €

Počet hlasov: 102

Skate park

Miesto realizácie: Veľký Biel park pri MKS

Žiadateľ: Obec Veľký Biel

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 8.268 €

Počet hlasov: 161

Dopravné ihrisko do MŠ Tureň

Miesto realizácie: Obec Tureň

Žiadateľ: OZ „Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň“

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 10.500 €

Počet hlasov: 695

Náučný chodník okolo jazierka v Novej Dedinke

Miesto realizácie: Nová Dedinka, okolie obecného jazierka Nálepkova ulica

Žiadateľ: OZ Areál oddychu a športu pri jazere, Nová Dedinka

Požadovaná dotácia: 3.440 €

Celkový rozpočet projektu: 3.440 €

Počet hlasov: 314

Šarkan v oblakoch –  „Vietor do plachiet Rovinke“

Miesto realizácie: Rodinné centrum Daisy, Rovinka

Žiadateľ: Rodinné centrum Daisy

Požadovaná dotácia: 1.850 €

Celkový rozpočet projektu: 1.850 €

Počet hlasov: 277

Astroterasa

Miesto realizácie: Základná škola s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci

Žiadateľ: SOLAR Hvezdáreň Senec

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.560 €

Počet hlasov: 264

Májový turnaj Senec, zahraničný zájazd

Miesto realizácie: Senec

Žiadateľ: ŠK GaFuGa Senec

Požadovaná dotácia: 800 €

Celkový rozpočet projektu: 1.000 €

Počet hlasov: 11

Revitalizácia športoviska a centra oddychu

Miesto realizácie: Obec Veľký Biel

Žiadateľ: Športový Klub Biel

Požadovaná dotácia: 3.070 €

Celkový rozpočet projektu: 5.250 €

Počet hlasov: 236

Dievčenský beachový turnaj  – Senec 2019

Miesto realizácie: Senec – areál Slnečných jazier

Žiadateľ: VK GAB Senec

Požadovaná dotácia: 1.054 €

Celkový rozpočet projektu: 1.718 €

Počet hlasov: 122

Autobusová doprava na plavecký výcvik pre 1 st. ZŠ

Miesto realizácie: Senec 

Žiadateľ: Základná škola, Senec

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 7.200 €

Počet hlasov: 988

Realizácia šikmej plošiny pre imobilné osoby

Miesto realizácie: Základná škola M.R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji

Žiadateľ: Základná škola M.R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 12.500 €

Počet hlasov: 67