PROJEKT: Podnetnejšie a dôstojnejšie

Miesto realizácie: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Gerontopsychiatrická klinika

Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Typ projektu: zdravotníctvo

Požadovaná dotácia: 4.960 €

Celkový rozpočet projektu: 6.960 €

Zvýšenie kvality komplexnej zdravotnej starostlivosti o seniorov hospitalizovaných v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela Pezinok prostredníctvom funkčnej a zároveň estetickej modernizácie morálne zastaralého zariadenia kliniky, doplnenia terapeutických, antidekubitných, rehabilitačných a špeciálnych pomôcok, tiež sprostredkovania osvedčenej nefarmakologickej podpory liečby priamo na klinike v podobe nevšedných kultúrnych zážitkov zo zdravotných klauniád, canisterapeutických intervencií aj hudobných produkcií rôznych žánrov.

Projekt tak bude nápomocný a liečivý nielen pre telo, ale aj dušu mnohých hospitalizovaných seniorov, pre ktorých sa paradoxne stane ťažké životné obdobie príjemnou a podnetnou spomienkou.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu