vyber najlepší

projekt

z oKRESU PEZINOK

SPOZNÁVAJ FLÓRU A FAUNU PODUNAJSKA

Miesto realizácie: EKOFARMA OSTROV, Zlatná na Ostrove

Žiadateľ: ČIERNOBIELE SRDCE

Požadovaná dotácia: 4.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.500 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 85

Naša vlna

Miesto realizácie: Vinosady, Ali farma, Modranská 127

Žiadateľ: Dlhovekosť

Požadovaná dotácia:  3.700 €

Celkový rozpočet projektu: 3.700 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 76

Nové športové prvky na „školáku“ v Modre

Miesto realizácie: Vonkajší spoločný areál troch základných škôl v Modre – Základnej školy Ľudovíta Štúra, Základnej školy Vajanského a Spojenej školy Pezinok – Modra

Žiadateľ: KAMOSI

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 13.517 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 413

Komunitná záhrada v Modre

Miesto realizácie: Modra

Žiadateľ: Mesto Modra

Požadovaná dotácia:  4.600 €

Celkový rozpočet projektu: 4.600 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 159

Infostánok – Geopark Malé Karpaty

Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Žiadateľ: Nezisková organizácia Barbora

Požadovaná dotácia: 4.708 €

Celkový rozpočet projektu: 5.058 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 76

FIT park

Miesto realizácie: Areál Základnej školy s Materskou školou Báhoň

Žiadateľ: Obec Báhoň

Požadovaná dotácia:  3.000 €

Celkový rozpočet projektu: 5.761 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 36

Obec pre komunitu, komunita pre obec

Miesto realizácie: Vinosady

Žiadateľ: Obec Vinosady

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 8.179 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 261

Podnetnejšie a dôstojnejšie

Miesto realizácie: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Gerontopsychiatrická klinika

Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Požadovaná dotácia: 4.960 €

Celkový rozpočet projektu: 6.960 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 224

KOMUNITNÁ ZÁHRADA, priestor pre všetkých

Miesto realizácie: Pezinok

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev farnosť Pezinok

Požadovaná dotácia:  5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 7.231 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 808

Bezpečný a príjemný dvor a ihrisko pre všetkých

Miesto realizácie: Štúrova 34, Modra

Žiadateľ: SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých žiakov a žiačok uršulínskych škôl

Požadovaná dotácia: 4.000 €

Celkový rozpočet projektu: 7.500 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 267

Modernizácia vyučovania

Miesto realizácie: Základná škola Báhoň

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Báhoň

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 5.006 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 121

DO-RE-MI

Miesto realizácie: Šenkvice

Žiadateľ: Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 6.411 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 247