vyber najlepší

projekt

z oKRESU PEZINOK

Dedinská zabíjačka vo Vinosadoch

Miesto realizácie: Obec Vinosady

Žiadateľ: Dlhovekosť

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.800 €

Počet hlasov: 147

Renovácia lezeckej chatky v Modre

Miesto realizácie: Lezecká chatka, Modra Piesok

Žiadateľ: KAMOŠI

Požadovaná dotácia:  2.900 €

Celkový rozpočet projektu: 5.000 €

Počet hlasov: 446

Podpora mladých orientačných bežcov v Pezinku

Miesto realizácie: Malokarpatský región, Pezinok

Žiadateľ: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 5.000 €

Počet hlasov: 501

Vybavenie na podujatia organizovaných KST Častá

Miesto realizácie: Obec Častá

Žiadateľ: Klub slovenských turistov Častá

Požadovaná dotácia:  3.482 €

Celkový rozpočet projektu: 3.482 €

Počet hlasov: 433

Informačno – oddychové zóny v obci

Miesto realizácie: Šenkvice – ulica Hroznová, Horná, Cerovská, Záhradná

Žiadateľ: Obec Šenkvice

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.500 €

Počet hlasov: 458

Klubovňa pre Vinosadčanov na voľný čas

Miesto realizácie: Obec Vinosady

Žiadateľ: Obec Vinosady

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.950 €

Počet hlasov: 19

Osvetlenie pred budovou ZŠ s MŠ vo Vištuku

Miesto realizácie: Obec Vištuk

Žiadateľ: Obec Vištuk

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 9.800 €

Počet hlasov: 219

Do práce zdravo a bez stresu

Miesto realizácie: OZ Triblavina

Žiadateľ: OZ Triblavina

Požadovaná dotácia: 3.200 €

Celkový rozpočet projektu: 3.200 €

Počet hlasov: 28

Pumptrack – vyasfaltovanie zákruty pri pahorku

Miesto realizácie: Obec Báhoň

Žiadateľ: OZ Villa Bahun

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.930 €

Počet hlasov: 121

Studničky a bránky v Malých Karpatoch

Miesto realizácie: katastre obcí Píla, Častá, Dubová

Žiadateľ: Priatelia Píly

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.852 €

Počet hlasov: 58

Fitpark v Pinelke

Miesto realizácie: areál PNPP Pezinok

Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Požadovaná dotácia: 3.400 €

Celkový rozpočet projektu: 5.130 €

Počet hlasov: 210

Hypericum – prírodovedecké centrum v prírode

Miesto realizácie: Základná škola Vinosady

Žiadateľ: Rodičovské združenie Vinosady

Požadovaná dotácia: 3.200 €

Celkový rozpočet projektu: 4.300 €

Počet hlasov: 63

Ihrisko pre Modráčik

Miesto realizácie: Štúrova 4, Modra

Žiadateľ: SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov – pobočka Modra

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.465 €

Počet hlasov: 417

Zvedavá záhrada

Miesto realizácie: Základná škola s MŠ v Báhoni

Žiadateľ: Základná škola s Materskou školou, Báhoň

Požadovaná dotácia: 3.498 €

Celkový rozpočet projektu: 3.538 €

Počet hlasov: 146