VÝSLEDKY HLASOVANIA

NA roK 2019

zA oKRES PEZINOK

Poznámka: Projekty, ktoré získajú dotáciu, sú uvedené v zelených riadkoch.