PROJEKT: Obec pre komunitu, komunita pre obec

Miesto realizácie: Vinosady

Žiadateľ: Obec Vinosady

Typ projektu: voľnočasové aktivity

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 8.179 €

Obec chce spoločne s miestnou komunitou upraviť voľne prístupný priestor,momentálne využívaný ako dvor ZŚ, ihrisko a čiastočne ako príležitostné parkovanie, na rozmanitý, moderný a rôznorodý areál,kde sa budú môcť obyvatelia všetkých vekových skupín stretávať a zabávať. Ide o areál, ktorý zahrňuje školu, telocvičňu, futbalové ihrisko a bezprostredné dodnes využívané a nevyužívané plochy.

Nevyužívaný priestor doplníme o vonkajšie workoutové prvky a o prevratné cvičebné zariadenie, ktoré počas cvičenia nabije telefón. Priestor upravíme, doplníme o gabiónové ekologické lavičky, exteriérové stoly so spoločenskými hrami.Na plochu šk. dvora nakreslíme v spolupráci s dop. inšpektorátom dop. ihrisko, zakúpime sadu dop. značiek.

Príležitostné parkovanie v areáli školy odstránime využitím už vytvorených parkovacích plôch pred ZŠ a telocvičňou. Detskému FK zakúpime bránky a tréningové pomôcky. Vysadíme zeleň. Absenciu kultúrneho a spoločenského domu v obci nahradíme areálom s dôrazom na ekológiu.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu