PROJEKT: Nové športové prvky na „školáku“ v Modre

(PEZINOK)

Miesto realizácie: Vonkajší spoločný areál troch základných škôl v Modre – Základnej školy Ľudovíta Štúra, Základnej školy Vajanského a Spojenej školy Pezinok – Modra

Žiadateľ: KAMOSI

Typ projektu: voľnočasové aktivity

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 13.517 €

Cieľom projektu je doplnenie a najmä revitalizovanie spoločného vonkajšieho športového areálu troch základných škôl v Modre a to Základnej školy Ľudovíta Štúra, Základnej školy Vajanského a Spojenej školy Pezinok – Modra. Zameriavame sa na podporenie rozvoja telesných zdatností u detí školského veku a mládeže do 15 rokov.

Priestor areálu momentálne tvorí veľká trávnatá plocha s nedostatočným počtom hracích, športových či oddychových prvkov. Základom by mala byť workoutová zostava pre deti vo veku od 6 do 14 rokov ďalej fitnes prvky ako kladina, bradlá, hrazdy, stôl na stolný tenis a reťazová dvojhojdačka.

Projekt chceme realizovať za spolupráce členov o.z., školy, dobrovoľníkov, rodičov aj detí. Veríme, že tento projekt bude mať pre deti veľký význam a pomocou športu nájdu vytúženú zábavu a relax.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu