PROJEKT: Náučný chodník

Miesto realizácie: Materská škola Lachova 31, Bratislava

Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Lachova 31, Bratislava

Typ projektu: mládež

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 6.790 €

Cieľom nášho projektu je dosiahnuť posilnenie vzťahu detí k životnému prostrediu a zvýšenie environmentálneho povedomia ostatnej verejnosti.

Našim zámerom je osadiť informačno-vzdelávaciu tabuľu o dĺžke rozkladu niektorých predmetov v prírode, ďalej informačné panely s informáciami o faune a flóre, ktorá sa nachádza v našej mestskej časti.

Aby sa deťom príjemne vzdelávalo v prírodnom prostredí, chceme zabudovať niekoľko lavičiek, taktiež balančný mostík, búdky pre vtáčiky, domčeky pre hmyz, pergolu s posedením, hmatový chodník poskladaný s rôznych druhov materiálu, bylinkové, kvetinové a zeleninové záhony. Taktiež by sme chceli zakúpiť lupy a ďalší materiál na pozorovanie drobného hmyzu.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu