PROJEKT: Naša vlna
(PEZINOK)
Miesto realizácie: Vinosady, Ali farma, Modranská 127
Žiadateľ: Dlhovekosť

Typ projektu: kultúra

Požadovaná dotácia: 3.700 €

Celkový rozpočet projektu: 3.700 €

Pre verejnosť plánujeme pripraviť podujatie „Naša vlna“ , kde sa budú môcť oboznámiť s tradičným postupom spracovania ovčej vlny. Chov oviec a následné spracovanie vlny má na Slovensku viac ako 100-ročnú tradíciu.

Chceli by sme túto remeselnú zručnosť zachovať aj pre ďalšie generácie a naučiť deti, mládež aj širokú verejnosť prostredníctvom zážitkových workshopov technikám ako je strihanie, česanie, mykanie vlny, pradenie na vretienku, a kolovrátku, tkanie na krosnách.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu