PROJEKT: KOMUNITNÁ ZÁHRADA, priestor pre všetkých

Miesto realizácie: Pezinok

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev farnosť Pezinok

Typ projektu: voľnočasové aktivity

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 7.231 €

Verejný priestor v mestskom centre je veľmi vzácny. Areál farského kostola má svoju atmosféru, v ukrytých zákutiach pripomína minulé časy, vytvára tichú, kľudnú oázu.

V súčasnosti prebieha finálna fáza významnej rekonštrukcie tohto gotického kostola a preto bola spracovaná architektonická štúdia, ktorá koncepčne rieši jeho pričlenený areál, spevnené plochy, zeleň, mobiliár a ostatné funkčné celky.

Z nej vyplynul aj zámer využiť potenciál veľkého voľného priestoru v centre mesta pre účely komunitnej záhrady so zachovaním jej prírodného mestského charakteru.

Rekultivácia záhrady, sprístupnenie pre verejnosť a nové využitie má veľký význam nielen pre miestnu komunitu, ale aj pre celé mesto a jeho návštevníkov o to viac, keď sa nachádza pri jednej z najvýznamnejších pamiatok mesta.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu