Komunitná záhrada V MODRE

Miesto realizácie: Modra

Žiadateľ: Mesto Modra

Typ projektu: komunitná infraštruktúra

Požadovaná dotácia: 4.600 €

Celkový rozpočet projektu: 4.600 €

Komunitná záhrada v Modre ponúka príjemné prostredie pre malé komunitné stretnutia, relax a oddych občanom i návštevníkom kraja.

Cieľom projektu je doplnenie tohto priestoru o lavičky, dubové kvetináče s kvetinovou výsadbou, vysadenie ťahavých kvetinových porastov popri múroch, dosadenie tradičných stromov, kríkov a kvetinovej lúky. Na bočnom kamennom múre pribudnú tri rozprávkové keramické kachlice od miestnych keramikárov.

Projekt bude realizovaný s aktívnou pomocou dobrovoľníkov miestnych komunít.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu