PROJEKT: Infostánok – Geopark Malé Karpaty

Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Žiadateľ: Nezisková organizácia Barbora

Typ projektu: vzdelávanie

Požadovaná dotácia: 4.708 €

Celkový rozpočet projektu: 5.058 €

Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu a doplnkové vzdelávanie verejnosti v oblasti vied o Zemi a zvyšovanie povedomia o budovaní Geoparku Malé Karpaty v podobe tvorby a prezentácie infostánku – Geopark Malé Karpaty.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu