PROJEKT: FIT park

Miesto realizácie: Areál Základné školy s Materskou školou Báhoň

Žiadateľ: Obec Báhoň

Typ projektu: šport

Požadovaná dotácia: 3.000 €

Celkový rozpočet projektu: 5.761 €

Zámerom tohto projektu je výstavba FITPARKU na podporu pohybu a športových aktivít všetkých vekových generácií v obci. V súčasnosti je v spoločnosti trend žiť zdravým životným štýlom, hýbať sa, športovať.

Tento FITPARK je svojim zameraním športových aktivít určený stredným a starším vekovým ročníkom, ale určite ho budú môcť využívať aj mladšie ročníky.

FITPARK by bol osadený v blízkosti existujúcich športovísk v areáli ZŠ s MŠ, v priestore malého borovicového lesíka. Jednotlivé cvičebné fitprvky by boli umiestnené na rozlohe cca 20 x 25 m.

Obec Báhoň by vo svojej réžií vybudovala pevné základy na osadenie jednotlivých fitprvkov a zabezpečila ich inštaláciu.

Osadenie jednotlivých cvičebných prvkov by sa zrealizovalo v priestore s ohľadom na veľkosť náradia – fitprvku a potreby voľného priestoru, tak aby si navzájom cvičiaci neprekážali a nezasahovali si navzájom do cvičného priestoru.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu