PROJEKT: DO-RE-MI

Miesto realizácie: Šenkvice

Žiadateľ: Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice

Typ projektu: komunitná infraštruktúra

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 6.411 €

Projekt DO-RE- MI je zameraný na rozvoj hudobných zručností detí a obyvateľov formou exteriérových hudobných prvkov. Obce a mestá budujú parky a ihriská, my však ihrisko povýšime na koncertnú sálu. Svojím prevedením bude náš projekt jedinečný.

V areáli školy vo voľne prístupnej časti, ktorá je navštevovaná verejnosťou aj v poobedňajších hodinách, vybudujeme priestor s exteriérovými hudobnými nástrojmi. Nástroje, ktoré zakúpime nie sú svojím prevedením hlučné, a nebudú obťažujúce pre okolie a sú určené do mestských parkov a na verejné priestranstvá.

Hudobné prvky budú prístupné deťom zo školy, škôlky, ŠKD, alebo pre verejnosť. Hudobné nástroje, ktoré plánujeme zakúpiť sú používané aj v muzikoterapii, preto prínosom bude nielen zábava a výchovný efekt, ale aj možnosť použitia pri práci s poruchami správania detí.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu