BSK vyhlasuje výzvy na poskytovanie dotácií prostredníctvom štyroch dotačných schém pre rok 2018 (kultúra, turizmus, mládež a šport a rozvoj vidieka), v ktorých je spolu alokovaná rekordná suma 2 091 543,30 €. Ide o unikátny nástroj, ktorý formou priamych finančných stimulov podporuje rozvoj sektorov generujúcich identitu kraja. Takýto nástroj nemá dosiaľ žiadna zo slovenských žúp.

VÝZVY 2018