vyber najlepší

projekt

z obvodu bratislava V.

Výmena starej podlahovej krytiny v 1. Bratislavskej boxerni v MČ BA-Petržalka

Miesto realizácie: Bratislava – Petržalka

Žiadateľ: 1. Bratislavská boxerňa

Požadovaná dotácia: 4.660 €

Celkový rozpočet projektu: 6.033 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 635

Galéria Bohéma

Miesto realizácie: Námestie SNP, Bratislava

Žiadateľ: 5 SECONDS AGENCY s.r.o.

Požadovaná dotácia:  4.992 €

Celkový rozpočet projektu: 4.992 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 202

Z rozprávky do rozprávky – O zlatej priadke

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Art Gallery

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 20.500 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 35

Podpora spoločenských aktivít nepočujúcich

Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Žiadateľ: Bratislavský spolok nepočujúcich 1930

Požadovaná dotácia:  4.920 €

Celkový rozpočet projektu: 5.281 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 21

Bratislavský fénix komunikuje cez internet

Miesto realizácie: Bratislavský samosprávny kraj

Žiadateľ: Detská organizácia Bratislavský Fénix

Požadovaná dotácia: 4.600 €

Celkový rozpočet projektu: 4.600 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 65

XXXI. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou Rusovce 2018

Miesto realizácie: Rusovce, park kaštieľa

Žiadateľ: Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce

Požadovaná dotácia:  2.800 €

Celkový rozpočet projektu: 2.800 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 170

Postávanie? Hádam nie!

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Bratislava – Mamateyova

Požadovaná dotácia: 4.500 €

Celkový rozpočet projektu: 5.000 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 187

DFS Hájenka – deti tancujú, hrajú, spievajú a spoznávajú ľudové tradície

Miesto realizácie: Základná škola Tupolevova 20, Bratislava

Žiadateľ: Hájenka

Požadovaná dotácia:  4.636 €

Celkový rozpočet projektu: 6.560 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 267

Dramatický medzipriestor reprízuje

Miesto realizácie: Plavecký Štvrtok a Bratislava

Žiadateľ: Júlia Kozáková

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 6.800 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 119

KASPIAN pre komunitu

Miesto realizácie:Furdekova 6/A a areál ihriska, Bratislava

Žiadateľ: KASPIAN

Požadovaná dotácia:  2.100 €

Celkový rozpočet projektu: 2.100 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 39

Tréningový koberec pre gymnastky

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Klub modernej gymnastiky DANUBIA

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 7.000 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 326

Petangové ihrisko Holíčska – Brančská, Bratislava – Petržalka

Miesto realizácie: Lokalita vnútrobloku ulíc Holíčska – Brančská, Bratislava-Petržalka

Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Petržalka

Požadovaná dotácia: 2.479 €

Celkový rozpočet projektu: 3.252 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 50

Deň Rusoviec 25. augusta 2018

Miesto realizácie: Bratislava – Rusovce

Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Rusovce

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 10.000 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 73

Dožinky 2018

Miesto realizácie: Bratislava, Bratislavský kraj, celé Slovensko

Žiadateľ: Občianske združenie Petržalčanka

Požadovaná dotácia: 4.340 €

Celkový rozpočet projektu: 4.800 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 57

Divadlo pre všetkých

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Občianske združenie Trikvetra

Požadovaná dotácia: 1.892 €

Celkový rozpočet projektu: 1.892 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 23

Slnečné clony na petržalské detské ihriská

Miesto realizácie: Ihriská v mestskej časti Bratislava – Petržalka

Žiadateľ: OZ Petržalské ihriská

Požadovaná dotácia: 3.000 €

Celkový rozpočet projektu: 3.300 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 318

Kultúrna jeseň v Rusovciach

Miesto realizácie: Bratislava – Rusovce

Žiadateľ: OZ Rusovčatá

Požadovaná dotácia: 4.880 €

Celkový rozpočet projektu: 5.280 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 96

AREÁL ODDYCHU V PETRŽALSKOM LESOPARKU

Miesto realizácie: Lesopark Kutlíkova 15, Bratislava

Žiadateľ: RAFAEL dom n.o.

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 15.701 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 250

Magický svet škôlkára

Miesto realizácie: Materská škola Bohrova 1, Bratislava

Žiadateľ: Rodičovské združenie – Borkáčik

Požadovaná dotácia: 4.942 €

Celkový rozpočet projektu: 4.942 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 268

Náučný chodník

Miesto realizácie: Materská škola Lachova 31, Bratislava

Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Lachova 31, Bratislava

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 5.790 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 233

Revitalizácia detského ihriska v Materskej škole Šustekova 33

Miesto realizácie: Materská škola Šustekova 33, Bratislava

Žiadateľ: Slovenská rada rodičovských združení – RZ pri Materskej škole,
Šustekova 33

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 5.500 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 18

Rozvoj tréningových a materiálnych podmienok pre florbal

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Snipers Bratislava

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 8.500 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 349

Výživou a športom ku zdraviu

Miesto realizácie: Súkromná športová stredná odborná škola M. C. Sklodowskej 1

Žiadateľ: Súkromná športová stredná odborná škola M. C. Sklodowskej 1

Požadovaná dotácia: 4.000 €

Celkový rozpočet projektu: 4.000 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 12

Preteky vo vodnom slalome

Miesto realizácie: Areál vodných športov Čunovo

Žiadateľ: Športový klub polície Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu

Požadovaná dotácia: 3.470 €

Celkový rozpočet projektu: 11.075 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 224

Umelci so srdcom – smiech pomáha liečiť

Miesto realizácie: Národný ústav detských chorôb Kramáre, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská a sociálne zariadenia v rámci BSK

Žiadateľ: Umelci so srdcom o.z.

Požadovaná dotácia: 2.430 €

Celkový rozpočet projektu: 2.930 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 186

Sokoliareň a minizoo Devín

Miesto realizácie: Devín – Muránska cesta

Žiadateľ: Wings of Nature s.r.o.

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 36.348 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 284

Poďme tvoriť z hliny

Miesto realizácie: Základná škola Holíčska 50, Bratislava

Žiadateľ: Základná škola Holíčska 50, Bratislava

Požadovaná dotácia: 4.800 €

Celkový rozpočet projektu: 5.050 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 66

Šport a pohyb deťom

Miesto realizácie: Základná škola Lachova 1, Bratislava

Žiadateľ: Základná škola Lachova 1, Bratislava

Požadovaná dotácia: 5.000 €

Celkový rozpočet projektu: 5.000 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 30

Gymnastika pre všetkých

Miesto realizácie: Základná škola Tupolevova 20, Bratislava

Žiadateľ: Základná škola Tupolevova 20, Bratislava

Požadovaná dotácia: 4.990 €

Celkový rozpočet projektu: 4.990 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 8

Hudba lieči aj mladých so špecifickými potrebami

Miesto realizácie: Kutlíková 15, Bratislava

Žiadateľ: Združenie VOTUM

Požadovaná dotácia: 2.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.600 €

Hlasuj za projekt

Počet hlasov: 402