vyber najlepší

projekt

z obvodu bratislava V.

DFS Hájenka – učíme sa gajdovať

Miesto realizácie: ZŠ Tupolevova 20, Bratislava – Petržalka

Žiadateľ: Hájenka

Požadovaná dotácia: 3.440 €

Celkový rozpočet projektu: 7.540 €

Počet hlasov: 430

Jedzme hravo, hrajme sa zdravo

Miesto realizácie: Materské centum Budatko, Holíčska 30 Bratislava – Petržalka

Žiadateľ: Materské centrum BUDATKO

Požadovaná dotácia:  3.340 €

Celkový rozpočet projektu: 3.340 €

Počet hlasov: 203

Nákup pomôcok pre detských dobrovoľných hasičov

Miesto realizácie: Bratislava – Čunovo

Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Čunovo

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.060 €

Počet hlasov: 328

Revitalizácia detského ihriska Gerulatská

Miesto realizácie: Detské ihrisko, Gerulatská, Bratislava-Rusovce

Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Rusovce

Požadovaná dotácia:  3.366 €

Celkový rozpočet projektu: 3.366 €

Počet hlasov: 245

CF Hero – aplikácia predlžujúca život

Miesto realizácie: Slovensko

Žiadateľ: Občianske združenie Mici a Mňau

Požadovaná dotácia: 3.145 €

Celkový rozpočet projektu: 3.145 €

Počet hlasov: 712

Dokumentárny film : Kostol sv. Mikuláša

Miesto realizácie: Bratislava – Jarovce

Žiadateľ: OZ NPRODUKT

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 8.000 €

Počet hlasov: 177

Rehabilitačné ihrisko v lesoparku

Miesto realizácie: Lesopark Kutlíkova, Bratislava – Petržalka

Žiadateľ: RAFAEL dom n.o.

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 5.710 €

Počet hlasov: 233

Korunovačná cesta

Miesto realizácie: MŠ Bohrova 1, Bratislava – Petržalka

Žiadateľ: Rodičovské združenie Borkáčik

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.756 €

Počet hlasov: 126

Nákup športových pomôcok na florbal

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Snipers Bratislava

Požadovaná dotácia: 3.000 €

Celkový rozpočet projektu: 3.000 €

Počet hlasov: 42

Hravé športovanie

Miesto realizácie: MŠ Lachova 31, Bratislava

Žiadateľ: SRRZ RZ pri MŠ Lachova 31, Bratislava

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.623 €

Počet hlasov: 157

Ozdravné plávanie mladých ľudí so znevýhodnením

Miesto realizácie: Tučepi, Chorvátsko

Žiadateľ: Združenie VOTUM

Požadovaná dotácia: 3.420 €

Celkový rozpočet projektu: 3.420 €

Počet hlasov: 311