vyber najlepší

projekt

z obvodu bratislava IV.

Majstrovstvá BA kraja žiakov ZŠ a SŠ v šachu 2019

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Bratislavská šachová akadémia

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.050 €

Počet hlasov: 214

Tanec a hudba v detskom srdiečku

Miesto realizácie: Materská škola Bullova, Bratislava

Žiadateľ: Bullka

Požadovaná dotácia:  3.000 €

Celkový rozpočet projektu: 3.000 €

Počet hlasov: 459

City Kids – podpora športu v Záhorskej Bystrici

Miesto realizácie: multifunkčná sála u Iváka Bratislava – Záhorská Bystrica

Žiadateľ: City Kids

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.815 €

Počet hlasov: 360

44. ročník Behu Devínskou Kobylou

Miesto realizácie: CHKO Devínska Kobyla , Králova hora

Žiadateľ: DANUBIUS

Požadovaná dotácia:  2.900 €

Celkový rozpočet projektu: 5.500 €

Počet hlasov: 214

Zveľadenie prostredia komunity

Miesto realizácie: ul. Kalištná, Bratislava – Devínska Nová Ves

Žiadateľ: DENOVA

Požadovaná dotácia: 1.200 €

Celkový rozpočet projektu: 1.350 €

Počet hlasov: 34

Biele divadlo – priestor pre sebarealizáciu

Miesto realizácie: Biele divadlo, Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava

Žiadateľ: Dram art štúdio

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.300 €

Počet hlasov: 161

Športové pomôcky pre kanoistiku

Miesto realizácie: Karloveská zátoka, Bratislava 

Žiadateľ: Kanoistický klub Slávia UK Bratislava

Požadovaná dotácia: 3.300 €

Celkový rozpočet projektu: 3.300 €

Počet hlasov: 23

Spevácky zbor Heliantus na potulkách Poľskom

Miesto realizácie: Poľsko

Žiadateľ: Občianske združenie Hlas nádeje

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 7.700 €

Počet hlasov: 262

Pavol Országh Hviezdoslav – Krvavé sonety

Miesto realizácie: Dom kultúry na Molecovej ul., Bratislava – Karlova Ves

Žiadateľ: Občianske združenie Návrat k pokladom

Požadovaná dotácia:  3.200 €

Celkový rozpočet projektu: 3.200 €

Počet hlasov: 32

Pátrač Tino spoznáva…

Miesto realizácie: Bratislava, Senec

Žiadateľ: Pátrač Tino

Požadovaná dotácia: 2.960 €

Celkový rozpočet projektu: 4.510 €

Počet hlasov: 176

Voľnočasové pohybové aktivity PILATES A JOGA

Miesto realizácie: Zrkadlová hala POKOJNE, Záhorská 1, Bratislava – Záhorská Bystrica

Žiadateľ: POZITIVUM V NÁS

Požadovaná dotácia: 3.300 €

Celkový rozpočet projektu: 7.300 €

Počet hlasov: 249

Stretnutia vo svete včiel

Miesto realizácie: Záhrada včelárskeho múzea  (v k.ú. obce Kráľová pri Senci)

Žiadateľ: Slovenský zväz včelárov

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.800 €

Počet hlasov: 235

Všetci za stôl_stolný tenis pre deti a mládež

Miesto realizácie: Bratislava – Záhorská Bystrica

Žiadateľ: TTC Záhorská Bystrica

Požadovaná dotácia: 3.000 €

Celkový rozpočet projektu: 6.000 €

Počet hlasov: 203

Oprava vojenského bunkra pod Cyklomostom slobody

Miesto realizácie: Bratislava – Devínska Nová Ves

Žiadateľ: V LEPŠÍCH ČASOCH, o.z.

Požadovaná dotácia: 2.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.000 €

Počet hlasov: 292

Drevený koberec pod nohami

Miesto realizácie: ZŠ Nejedlého 8, Bratislava – Dúbravka

Žiadateľ: ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.500 €

Počet hlasov: 449