vyber najlepší

projekt

z obvodu bratislava i.

Les v meste. Umenie a les pre deti z mesta.

Miesto realizácie: Bratislava – Železná studienka

Žiadateľ: Atelier 33 Oz

Požadovaná dotácia: 3.400 €

Celkový rozpočet projektu: 4.200 €

Počet hlasov: 406

Bratislava spieva gospel 2019

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 16.600 €

Počet hlasov: 708

Úsmev patrí všetkým

Miesto realizácie: NÚDCH Kramáre, Bratislava

Žiadateľ: Klub Detskej Nádeje

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 6.000 €

Počet hlasov: 899

Záhrada pre mladých

Miesto realizácie: Arcidiecézne centrum mládeže Vinica (budova Zichyho kúrie)

Žiadateľ: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.000 €

Počet hlasov: 984

FLATGALLERY 2019

Miesto realizácie: FLATGALLERY, Bratislava – Staré mesto

Žiadateľ: MLADÉ UMENIE

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 30.000 €

Počet hlasov: 370

Hráme spolu o život – povedzme nie rakovine

Miesto realizácie: NOÚ, Bratislava – Kramáre

Žiadateľ: NIE RAKOVINE

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 15.020 €

Počet hlasov: 436

S deťmi o deťoch

Miesto realizácie: Bratislava

Žiadateľ: Občianske združenie Prima

Požadovaná dotácia:  1.255 €

Celkový rozpočet projektu: 1.255 €

Počet hlasov: 4

MEDVEDiCA BIKE TOUR 2019 – séria pretekov

Miesto realizácie: Bratislava – Petržalka, Bratislava – Rusovce

Žiadateľ: OZ Športový klub MEDVEDiCA

Požadovaná dotácia:  2.730 €

Celkový rozpočet projektu: 4.800 €

Počet hlasov: 73

Bratislava Tango Festival

Miesto realizácie: Bratislava – Moyzesova sieň a Galéria Umelka

Žiadateľ: Tangovida

Požadovaná dotácia:  3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 28.460 €

Počet hlasov: 1006

Letná športovo vzdelávacia akadémia seniorov

Miesto realizácie: Modra, Harmónia

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania

Požadovaná dotácia:  2.700 €

Celkový rozpočet projektu: 2.959 €

Počet hlasov: 135