VÝSLEDKY HLASOVANIA

NA ROK 2019

ZA obvod bratislava i.

Poznámka: Projekty, ktoré získajú dotáciu, sú uvedené v zelených riadkoch.