PROJEKT: Bezpečný a príjemný dvor a ihrisko pre všetkých

Miesto realizácie: Štúrova 34, Modra

Žiadateľ: SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých žiakov a žiačok uršulínskych škôl

Typ projektu: voľnočasové aktivity

Požadovaná dotácia: 4.000 €

Celkový rozpočet projektu: 7.500 €

Zámerom nášho projektu je revitalizovať exteriér Centra pre deti a mladých, teda jeho dvor a ihrisko. Je to vnútorný areál uprostred mestskej zástavby v Modre, ktorý ponúka možnosti rôznorodých pohybových aktivít pre široké vekové spektrum detí, mladých, ale i dospelých a rodín.

Uzavretosť tohto priestoru poskytuje bezpečné zázemie aj pre menšie deti. Deti ho využívajú už veľa rokov, avšak pre skvalitnenie aktivít chceme upraviť existujúce ihrisko a jeho okolie. V rámci úprav bude obnovený povrch ihriska tak, aby bolo multifunkčné využívateľné na tenis, florbal, futbal, volejbal, prehadzovanú.

Keďže na dvore už existuje basketbalový kôš, bude možné kvalitnejšie využívať i ten. Zároveň chceme obnoviť zeleň na dvore (trávnik a výsadba), aby vytvárala príjemné prostredie i pre odpočinok. Lavičky a stoly so stoličkami, ktoré sú tu umiestnené, návštevníci dvora radi využívajú.

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu