PROJEKT: Astroterasa

Miesto realizácie: Senec

Žiadateľ: SOLAR Hvezdáreň Senec

Typ projektu: voľnočasové aktivity

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 4.560 €

Projekt „Astroterasa“ je zameraný na vybudovanie otvorenej pozorovacej plochy na streche Základnej školy s VJM Alberta Molnára Szencziho, na ktorej je umiestnená kupola seneckej hvezdárne. Bude slúžiť pre verejné prehliadky nočnej oblohy a hromadné pozorovania astronomických úkazov ako sú napr. zatmenia mesiaca, zákryty planét, pozorovanie meteorických rojov a pravidelné astronomické akcie SAP – Senecké Astro Praktikum. Súčasťou Astroterasy bude model Slnečnej sústavy a meteorologická stanica.