PROJEKT: Stretnutia vo svete včiel

Miesto realizácie: Záhrada včelárskeho múzea (v k.ú. obce Kráľová pri Senci)

Žiadateľ: Slovenský zväz včelárov

Typ projektu: komunitná infraštruktúra

Požadovaná dotácia: 3.500 €

Celkový rozpočet projektu: 3.800 €

Hlavnou víziou projektu je spájať ľudí rôznych záujmov ktorých fascinuje príroda, ktorej nevyhnutnou súčasťou sú aj včely a iné opeľovače. Vybudovaním nového miesta pre členov včelárskej komunity a návštevníkov včelárskeho múzea chceme vytvoriť príjemné prostredie pre vzájomné stretávanie sa, ktoré prispeje k vzájomnému porozumeniu a vnímaniu významu priateľstva medzi svetom včiel a človekom.